L Finii’ illa ma y`um – The Phoenix Shall Rise by Antoine Faddoul

August 25th, 2010

L Finii’ illa ma y’um

 Copyright Antoine G. Faddoul 2006

 

L Finii` huwwe ṫayr min l janne, biixiic ḱamsmiit sine, byekol aṫyab l axceb w bimalle l jaw min ṡawto ssamewe laḣadd ma yiḣtiri’ bi nnar. W baxd ma yifna bi nnar, L Finii` bi`um min rmedo ta yirjax yxiic ḱamsmiit sine jdiide.

 

La aleef ssniin, l arḋ lle ḣimlet jbel Libnen w ġamarit l baḣr l Mitwassiṫ, ma idrit tirteḣ abadan. Arz Rrab lle zaraxo Allah xa jbel Libnen l bayḋa mitil ttalej, cef ḣdud Libnen sexa btikbar w sexa btizġar. W nnes lle xaco b’awwal modon bi teriiḱ l ḣaḋara txazzabo min hajmet ktiire, kenit tdammer midinon marra baxd marra xa madd tteriiḱ.

 

Bass, mitl L Finii’, nnes lle ḱallaṡo min l ḣarb xa ṫul emo min taḣit rrmed w xammaro baladon aḣla min ma ken. Wille ḣtallo Libnen keno deyman yfillo mahma ṫawwal iḣtiilelon.

 

L Finii` ḋall yṫiir fo` Jabal Libnen bi riico ddehabe w l aḣmar mitl nnar, w y`aḋḋe ḣayeto yḱabbir xan xażamit l arḋ w caxba bi ṡawto l biixa’id.

 

Max inno L Finii’ marrat ktiir bi tteriiḱ ma xec kil ximro, bas wa la marra illa ma em min rmedo ta yrandiḣ iṡṡet waṫan biḣibb l ḣayet w caxb ma biimut.

  1. dizzie11
    September 23rd, 2011 at 12:40 | #1

    Interesting work

  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.